Todalen Grendelag ønsker Todalsfjordprosjektet realisert