Rektor får blomster fra de ansatte på siste arbeidsdag OPPDATERT

foto