Kompensasjonsordning for bedrifter – viktig med full åpenhet

foto