– Likviditeten i selskapet er så prekær at betalingsforpliktelser allerede denne måned ikke kan innfris