Har delt ut 8,5 millioner til boligutvikling. Disse fikk ja og nei av våre kommuner

foto