– Fylkesvegnettet er ikke alternativ omkjøringsmulighet for tyngre kjøretøy