Dette er status for det nye sjukehuset, som kles i aluminium