Gir seg som rektor. Dette sier skolesjef om rekruttering av ny

foto