Samstemt i kritikk mot nyetablering: – Helt feil

foto