Nå har Ane og Jøran fått svar på ønske om utvikling av innfallsport