Skal ansette kommunedirektør - dette er status i saken