Følte seg sviktet av kommunen. Nå er økonomisk støtte og mer forutsigbarhet på plass

foto