Nei, se! Endelig fungerer de store infotavlene ved innfartsveiene. Men hvorfor har de aldri blitt tatt i bruk før?

foto