Hvorfor ble ikke Fv65 gjennom Surnadal anbefalt som omkjøringsveg? Dette svarer vegvesenet

foto