Nav: Økt ledighet i juli – utgjør 2,1 prosent av arbeidsstyrken

foto