Fra rekordår til minus i regnskapet - dette er årsaken