Oppretter firma for å investere i aksjer og eiendom