Resultatet er klart - kun to stemmer skilte partiene! – Jeg vil kjempe for å bli ordfører

foto