65 lam tatt av gaupe - nå blir det gitt fellingstillatelse