Hvem vil du skal ivareta dine interesser om du blir for sjuk sjøl?