Bygdelaget takker for all hjelp og støtte - også fra forfedrene

foto