Seks har søkt jobb innen psykisk helse- og rustjenesten