– Flere av disse tilfellene er knyttet til rus, ikke alkohol