Kan rekvirere bruksrett over fast eiendom i en krise