Full støtte og innvilget søknad til tiltak for ungdom