Disse skal lede verket videre – på jakt etter fire nye ledere