Kø for å få barnehageplass - flyktningbarn rammes også

foto