Nordmøre Næringsråd avholdt ordinær generalforsamling i går ettermiddag. Asmund Kristoffersen takket for seg etter fem år som styreleder, og fikk godord for sin store innsats for NNR. Iver Nordseth overtar som styreleder i Nordmøre Næringsråd, mens Trond Aasgaard er valgt inn som nestleder.

Nyvalgt styreleder Iver Nordseth, gleder seg til å ta fatt på denne krevende men spennende oppgaven. Han understreker viktigheten av koordinerings- og pådriverrollen som et felles regionalt næringsselskap som NNR representerer.

- Det blir avgjørende viktig med fokus på NNRs vedtatte fanesaker framover, der samferdsel/kommunikasjoner og kompetanseproblematikken m/felles høgskole og permanent høgskoletilbud på Nordmøre blir særlig sentrale tema.

- Et effektivt næringsarbeid fordrer ekte samhandling mellom kommuner og næringsliv! Derfor må vi ha et kontinuerlig fokus på best mulig framtidsretta organisering av næringsarbeidet på Nordmøre, avslutter Nordseth.

Styret i Nordmøre Næringsråd ser slik ut etter generalforsamlingen 24.april:

Iver Nordseth, Styreleder, Smøla kommune

Trond Aasgård, Nestleder, FG Eiendom AS

Heidi Blakstad Dahl, Tidens Krav AS

Lars Løseth, Amfi Drift AS

Mette Seter Ormset, Sunndal Næringsselskap AS

Gunnar Owe Gundersen, Statoil ASA

Sidsel Sæterøy, Undine AS