- Distriktene føler seg lite forstått av politikerne