Vedum med klarsignal: – Sett i gang oppløsningen av kommuner

foto