Ber politikarane ta grep for å hjelpe barn som slit

foto