Verket har et overskot på nesten fire milliardar så langt i år, men no ser fabrikksjefen mørke skyar

foto