Gledelig overrasket: – Det kan bli aktuelt å gi jobbtilbud til flere enn én