Disse frivillige laga har fått tilskot til integrering