Tidligere ansatt tilkjent erstatning - må betale saksomkostninger

foto