Sliter med sauetap til gaupe - krever radikal endring

foto