Vil ha medarbeidersamtaler for å redusere lønnskostnadene