– Takk til dykk som satsar og lagar nye arbeidsplassar og ny aktivitet