- Skammelig å ikke kreve bærekraft ved innkjøp til skolebygg