Satte latterdøra på vidt gap og slapp inn gapskratten