- Fattigere samfunn uten kunst

foto
:Dekket til kunst: Silvio Krauss, Inga Dalsegg, Elisabeth Gjørsvik, Per Arne Løset og Linda Torvik dekket til kunst i Surnadal.