Rv. 70 Gyl-/Kansdalstunnelen blir stengt fra Søndag 3.12 kl. 21.00 til mandag 4.12 kl. 06.00. Tidligere varslet arbeid har blitt utsatt på grunn av frost.

Årsaken til stengingen at to fjellparti i Kansdalstunnelen skal sikres med sprøytebetong og bolter. Sprøyting av betong krever at det ikke er trafikk i tunnelene. Sprøytebetong har flere timers herdetid og kjørebanen må rengjøres godt før trafikken kan settes på igjen.

Det er ikke lokal omkjøring for tunnelene. Anbefalt rute for trafikk mellom Sunndalsøra og Ytre Nordmøre er fv. 62 og E39 via Hjelset (Molde). Rutegående trafikk og nødetatene kan passere i tunnelene.