- Hvis du er voksen nok til å være oppe så sent, er du også voksen nok til å kjøpe en ny lyslenke

foto