Uforsiktighet med komfyren stod for 79 utrykninger i Møre og Romsdal i 2020