Med rullestol og Botox gjennom Sveits

foto
Inga Dalsegg.