Her kom styrtregnet – E6 stengt og flere veier er stengt