«Stinn brakke» da disse inviterte til foreldremøte