Politikere følte seg tvunget til å stille lånegaranti

foto