Arbeidet med brakkeskolen er i gang - mulig innflytting om to uker