Krigsminner, fornorsking og kystkultur står sentralt i hennes arbeider. – Vi er stolte av å presentere henne

foto